مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی
نام خانوادگی:عسکری وزیری
پست الکترونیک:ali_askari31@yahoo.com
نخصص ها:مدیریت ، فقه و اصول ، الهیات و معارف اسلامی

زندگی نامه

پژوهشگر در عرصه های فرهنگی، مدیریتی واسلامی.

دانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم  و  دکترای مدیریت رفتار سازمانی.

دارای گواهی نامه تربیت مربی مفاهیم قرآن کریم با 10 سال سابقه فعالیت قرآنی.

مبلغ در عرصه های دینی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... با 15 سال سابقه فعالیت.

روحانی سازمان حج و زیارت با 5 سال سابقه فعالیت.