راهکار های ایجاد حماسه اقتصادی
102 بازدید
تاریخ ارائه : 6/18/2013 9:46:00 AM
موضوع: مدیریت

پس از خلق حماسه عظیم  و با شکوه سیاسی ملت مسلمان و  ولایت مدار ایران  اسلامی  در روز 24 خرداد،اکنون نوبت خلق حماسه اقتصادی است.

گر چه وظیفه همه مردم است که در خلق حماسه اقتصادی نقش ایفا کنند اما باید به این حقیقت توجه کنیم که وظیفه  مدیران ارشد نظام این است که :

اولاً  :تولید ملی را تقویت نمایند.

ثانیاً: موانع خلاقیت و ابتکار  را از مقابل تولید کنندگان داخلی برطرف نمایند.

ثالثاً: برای اداره اقتصادی کشور از مدل اسلام در زمینه اقتصاد استفاده کنند یعنی اقتصاد بدون ربا،اقتصاد تؤام با حمایت و  شناسایی نیروهای خلاق و انقلابی و...

رابعاً: چشم امید به قدرت های  اقتصادی غرب و شرق نداشته باشند و بدانند تحریم ، فرصت است نه تهدید.

ادامه دارد...

26/3/1392