برخی از الزامات مدیریت جهادی
77 بازدید
تاریخ ارائه : 4/28/2014 8:54:00 AM
موضوع: مدیریت

1)هدفمندی و آینده ­نگری همه جانبه در برنامه­ ریزی­ها و اقدامات اجرایی؛

2)توجه ویژه به سرمایه انسانی ،کادرسازی ،انگیزه ­دهی و هویت ­بخشی به نیروی­ انسانی زیر مجموعه؛

3)ترکیب­ مناسب­ سه­م قله­ مهم­ عقلانیت،معنویت ­وعدالت­ به­ عنوان زیرساخت اندیشه ای یک مدیر جهادی؛

4)رعایت تقوای الهی در سلوک فردی،خانوادگی و اجتماعی؛

5)توجه به حسن فعلی و فاعلی؛

6)مردم­داری و رعایت کرامت انسانی ،همراه با روحیه خدمت­گذاری بدون چشم داشت؛

7)مبارزه با مفاسد اقتصادی،اخلاقی،فرهنگی ؛

و.....

ادامه دارد.