شناسایی و گزینش نیروی انسانی با رویکرد اسلامی
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی