فرهنگ سازمانی مبتنی بر آموزه های اسلامی
52 بازدید
ناشر: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
نقش: نویسنده
شابک: HD58/7
سال نشر: 1394
تعداد جلد : 100
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب محقق مولفه های فرهنگ سازمانی را از منظر دین مبین اسلام البته با تاکید بر نهج البلاغه بررسی و شناسایی می کند و در نهایت الگویی از این مولفه ها را نشان می دهد.