راهکارهای ایجاد تحول در حوزه علمیه
40 بازدید
محل ارائه: حوزه علمیه قم
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
وقتی سخن از تحول می‌گوییم، یعنی تغییرات گسترده‌ای که نتایج مشهود و متفاوتی در یک دوره زمانی نه چندان طولانی به ارمغان آورد؛ اما این تحولات می‌تواند هم در اساس و کلیت نظام حوزه ـ یعنی نگرش‌ها و اهداف و غایات آن ـ تصور شود و هم در عناصر و اجزای آن؛ به ‌ویژه