نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام
39 بازدید
محل ارائه: موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی قم
مقطع: دکترا
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی